KATEGORIZACIJA ČLANARINE

 

Članarina u POSLOVNOM UDRUŽENJJU je obavezna za sve redovne i pridružene članove. Za redovne članove, članarina je razvrstana u pet (5) kategorija u zavisnosti od visine godišnjeg  prihoda, koji obavljanjem pijačne delatnosti ostvaruje član POSLOVNOG  UDRUŽENJA.

Za pridružene članove članarina se utvrđuje u visini iznosa IV kategorije članarine za redovne članove.

Odluku o visini članarine donosi Skupština na predlog Upravnog odbora, a odluku o načinu utvrđivanja članarine  po kategorijama, odnosno dinamici plaćanja donosi Upravni odbor. 

Svaki član i pridruženi član potpisuje Ugovor o plaćanju članarine i daje garanciju za izvršenje obaveza o plaćanju članarine po Ugovoru.

 

Kategorizacija i visine članarina za 2009. godinu

 

I kategorija /20.000,00 dinara mesečno/                    240.000,00 dinara/godišnje          

/pijačne uprave sa prihodom većim od 500.000.000,00 dinara godišnje/

 

II kategorija /15.000,00 dinara mesečno/                   180.000,00 dinara/godišnje

/pijačne uprave sa prihodom od 200 do 500.000.000,00 dinara godišnje/

 

III kategorija /12.000,00 dinara mesečno/                  144.000,00 dinara/godišnje          

/pijačne uprave sa prihodom od 100 do 200.000.000,00 dinara godišnje/

 

IV kategorija /6.000,00 dinara mesečno/                    72.000,00 dinara/godišnje

/pijačne uprave sa prihodom od 50 do 100.000.000,00 dinara godišnje/

 

V kategorija /3.000,00 dinara mesečno/                     36.000,00 dinara/godišnje

/pijačne uprave sa prihodom do 50.000.000,00 dinara godišnje/