Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

SEDNICA NADZORNOG ODBORA

Novi Sad, 17.03.2011

Na redovnoj sednici koja je 17. marta održana u hotelu „Norcev" na Fruškoj gori, Nadzorni odbor Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" je razmatrao Izveštaj o radu sa izveštajem o finansijskom poslovanju UPS-a u 2010. godini.
Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio izveštaj u radu i konstatovao da je UPS u predhodnoj godini poslovao u skladu sa zakonskim propisima, programom rada i aktima Poslovnog udruženja „Pijace Srbije". Članovi Nadzorog odbora su ocenili da je Udruženje u 2010. godini postiglo zavidne rezultate, kako u oblasti zakonodavstva i međunarodne saradnje, tako i kroz niz drugih aktivnosti koje su od značaja za članice i pijačnu delatnost uopšte.
Sednici su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora iz pet pijačnih uprava - JKP "Pijaca", Mladenovac; JKP „Pijace i parkinzi", Zrenjanin; JP „Tržnica", Bačka Topola; JKP „Čistoča", Sombor i JPKP „Lazarevac", Lazarevac.
Sednicom je predsedavao predsednik Nadzornog odbora Zoran Milanović (JKP "Pijaca" Mladenovac).

Povratak...