Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Sastanak Upravnog odbora

Beograd, , 28.09.2012

Na trećem sastanku u tekućoj godini, Upravni odbor Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" je usvojio operativni plan priprema tematske rasprave „Pravci razvoja pijačne delatnosti u Srbiji", koja će se održati od 18. do 20. oktobra u Vrnjačkoj Banji.

Prvenstveni ciljevi ovog skupa su pospešivanje saradnje sa nadležnim državnim organima, prvenstveno ministarstvima Građevinarstva i urbanizma, Ministartva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministartva trgovine i telekomunikacija; uspostavljanje saradnje sa loklanim samoupravama i dalje omasovljenje članstva UPS-a.

Upravni odbor je na ovom sastanku usvojio i Izveštaj projektnog tima za robne pijace koji je jednoglasno konstatovao da su zaključci usvojeni nakon tematske rasprave "Perspektive robnih pijaca u Srbiji", dobar polazni osnov za razradu daljih aktivnosti ove radne grupe. 

 


Povratak...