Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Sertifikacija domaćih proizvoda na pijacama

Beograd, 22.02.2017

Poslovno udruženje "Pijace Srbije" će tokom ove godine najveći deo aktivnosti posvetiti projektima koji imaju za cilj očuvanje pijačne delatnosti u aktuelnom tržišnom okruženju i stvaranju uslova za njen održivi razvoj, zaključeno je na prvoj ovogodišnjoj sednici Upravnog odbora, koja je 22. februara održana u Beogradu.

Između ostalog, u fokusu interesovanja članica Udruženja će biti nastavak inicijative u odnosu na nadležne državne organe, da se izmenama postojećih propisa poljoprivrednim gazdinstvima omogući da od svojih sirovina, u svojim domaćinstvima, proizvode nove vrednosti, kako bi se domaći proizvodi (pekmezi, kompoti, kisela zimnica, sir, kajmak itd.) intenzivnije i u većim količinama plasirali na pijacama, kao artikli iz kategorije vrednije hrane koji se ne prodaju u supermarketima.

Udruženje planira da u toku 2017. godine izradi pravilnik i započne process sertifikacije poljoprivrednih proizvođača koji svoje proizvode direktno plasiraju na pijacama. Proizvodi sa sertifikatom će biti označeni žigom koji garantuje da su domaći, odnosno da su pod kontrolisanim uslovima proizvedeni u poljoprivrednom gazdinstvu koje je nosilac serifikata. Sertifikacija ima za cilj da doprinese isticanju vrednosti domaće proizvodnje koja se plasira na pijacama, naglasi kvalitet domaćih proizvoda i poboljša i obogati ponudu na pijacama - naglašeno je u zaključcima Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" su na sednici u Beogradu usvojili Izveštaj o radu u 2016. godini i Program rada za 2017. godinu. Dogovorena je i dinamika daljih aktivnosti, među kojima je i učešće predstavnika pijačnih uprava iz Srbije na III međunarodnom skupu o pijačnoj delatnosti koji će se krajem marta održati u Makedoniji.

Istog dana u Beogradu je održana i konstitutivna sednica Grupacije za pijačnu delatnost pri Udruženju za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije. Za predsednika grupacije izabran je Ivan Sočo, direktor JKP "Gradske pijace" iz Beograda, a za podpredsednika Ilinka Vukoja, direktorica JKP "Subotičke pijace".

Povratak...