Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

UPRAVNI ODBOR

Sombor, 19.10.2006

UPRAVNI ODBOR
Na redovnoj sednici Upravnog odbora UPS-a, koja je održana 19. oktobra u Somboru, razmotren je tekst Predloga Zakona o trgovini koji će dan kasnije biti predmet tematske rasprave svih članova udruženja. Članovi UO su konstatovali da je u odnosu na nacrt, tekstom predloga uvažena samo jedna primedba UPS-a, te se dogovorili da obnove kontakte sa nadležnim državnim organima kako bi se tekst doradio pre ulaska u skupštinsku proceduru.
Upravni odbor je na ovoj sednici usvojio i tekst protokola o saradnji sa Poslovnim udruženjem komunalnih preduzeća KOMDEL, te ovlastio predsednika da potpiše ovaj dokument.
Član UO, Dušan Šobot (JKP „Gradske pijace“) je predstavio Upravnom odboru model moguće saradnje UPS-a sa slilčnim asocijacijama u zemljama regiona. Upravni odbor je podržao predlog uz naglasak da u prvim kontaktima treba prioritetno raditi na prikupljanju informacijam o zakonodavstvu koje uređuje ovu delatnost u susednim zemljama.
Na sednici je usvojen i tekst predloga KOMDELA o načinu privatizacije i transformacije javnih i javnih komunalnih preduzeća, odnosno izveštaj o radu UPS-a u toku prvih devet meseci 2006. godine.
Domaćin sastanka Upravnog odbora i tematske rasprave UPS-a bilo je Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ iz Sombora.
Pre sastanka članovi UPS-a su se prošetali centrom Sombora i posetili Galeriju „Konjović“.
Povratak...