Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

NOVA VERZIJA NACRTA ZAKONA O TRGOVINI

Beograd, 19. mart 2010., 19.03.2010

Na ekonomskom fakultetu u Beogradu je  19. marta 2010. godine održan još jedan u nizu razgovora nadležnih državnih organa, kao predlagača Nacrta zakona o trgovini i učesnika u javnoj raspravi o ovom zakonskom aktu. U radu ovog skupa je učestvovao Miomir Jovanović, član Upravnog odbora i predsednik Radne grupe za zakonodavstvo Udruženja pijaca Srbije.
Udruženje pijaca Srbije je nakon niza sastanka i konsultacija krajem prošle godine definisalo primedbe na prvu verziju teksta Nacrta zakona o trgovini i poslalo ih na adrseu Ministarstva trgovine i usluga. Predlagač je sumirao primedbe prvog kruga javne rasprave i izradio novi tekst  koji je značajno drugačiji u odnosu na prethodni.
"Smatramo da je tekst Nacrta koji vam dostavljamo, značajno unapređen, sa aspekta definisanja savremenog koncepta uređenja trgovine i izrade preciznog, jasnog i sistematičnog propisa, koji u primeni može da proizvede željene efekte u pogledu uređenja prometa robe i usluga na unutrašnjem tržištu. Prilikom njegove izrade, imali smo u vidu i vaše primedbe i sugestije, date na prethodnu verziju Nacrta, na čemu se još jednom zahvaljujemo", piše u pratećem tekstu poziva za ovaj sastanak.
Miomir Jovanović je na ovom sastanku izrazio zadovoljstvo što je značajan deo primedbi Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" uvažen  u novoj verziji Nacrta zakona o trgovini. Kao novu i izrazito značajnu primedbu naveo je da u članu 25 nove verzije Nacrta tekst "Prodaju na pijaci obavljaju trgovci", treba dopuniti rečima "i registrovani poljoprivredni proizvođači, zanatlije i proizvođači artikala starih zanata, rukotovorina i suvenira."
Kompletne primedbe na novu verziju Nacrta zakona o trgovini će biti dostavljene Ministartvu trgovine i usluga u pisanoj formi, nakon rasprave na sastanku Skupštine i Upravnog odbora odbora Udruženja koji će se održati u Nišu od 24. do 26. marta tekuće godine.

Povratak...