Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

JAVNA RASPRAVA O RADNOJ VERZIJI ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA

Beograd, 27.05.2010

Udruženje za komunalnu delatnost Privredne komore Srbije je 27. maja u Beogradu organizovalo prvu javnu raspravu o radnoj verziji Zakona o komunalnim delatnostima.
Cilj rasprave je da se svim grupacijama organizovanim u Udruženju za komunalnu delatnost PKS omogući da u skladu sa delatnošću koje obavljaju stave primedbe na radni materijal.

Na sastanku su prisustvovali članovi radne grupe koji su učestvovali u izradi ovog materijala a delegirani su od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Stalne konferencije opstina i gradova, KOMDEL-A, USAID-a i Privredne komore Srbije. Nacrt zakona o komunalnim delatnostima je predstavio Dušan Vasiljević, savetnik ministra zaštite životne sredine i prostornog planiranja. U radu skupa su učestvovali i predstavnici Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" Mimomir Jovanović, predsednik Radne grupe za zakonodavstvo, Savo Duvnjak, izvršni direktor i Dušan Šobot, član Upravnog odbora.

Povratak...