Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

ČETVRTI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA

Kraljevo, 03.06.2010

Na četvrtom ovogodišnjem sastanku Upravni odbor Poslovnog udruženja „Pijaca Srbije" je razmatrao Nacrta Zakona o komunalnim delatnostima. Ceneći značaj ove teme, Upravni odbor je radio u proširenom sastavu te je poziv za sastank upućen svim članovima UPS-a. Osnovni zaključak Upravnog odbora je da su ponuđena zakonska rešenja ozbiljan pomak napred u odnosu na status pijačne delatnosti jer Nacrt zakona pijačnu delatnost svrstao i definisao kao jednu od osnovnih komunlanih delatnosti. „Upravljanje pijacama je komunalno opremanje, održavanje i organizacija delatnosti na zatvorenim i otvorenim prostorima, koji su namenjeni za obavljanje prometa poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda" (Određenje komunlanih delatnosti, izvod iz člana 3 Nacrta zakona o komunalnim delatnostima).
Članovi UO su definisali nekoliko primedbi na predloženi tekst koje će biti prosleđene na adresu predlagača do 10. juna tekuće godine.
U nastavku sastanka članovi UO su prihvatili informaciju o IPA projektu prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska. Iako na nedavno završenom konkursu budžet projekta nije odobren, Upravni odbor je ocenio da aktivnosti ove vrste treba kako nastaviti tako i dalje razvijati. U sklopu rasprave o programu aktivnosti u drugoj polovini godine, članovi UO su zadužili stručnu službu UPS-a da pripremi predlog studijskog putovanja i posete kolegama iz Udruženja tržnica Hrvatske.Povratak...