Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

UO O MEĐUNARODNOJ SARADNJI

Mladenovac, 15.07.2010

Na petoj redovnoj sedinici, koja je održana u maloj Sali Skupštine opštine Mladenovac, Upravni odbor Udruženja pijaca Srbije je usvojio Memorandum o razumevanju sa Stalnom radnom grupom za regionalni i ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi (SWG). Ciljevi memoranduma su podizanje svesti o značaju regionalne saradnje, redovna razmene informacija, znanja i iskustva o temama relevantnim za veletržnice i pijace na veliko (kvantaške pijace), jačanje regionalne saradnje i uspostavljanje operativnih mreža između veletržnica i pijaca na veliko (kvantaške pijace) Jugoistočne Evrope i formalizacija saradnje između veletržnica i pijaca na veliko (kvantaške pijace).
Nakon potpisivanja ovog dokumenta Udruženje pijaca Srbije i SWG će početi pripreme za organizaciju prvog tematskog skupa koji će se sredinom oktobra održati u Beogradu.
Upravni odbor je usvojio i informaciju o prvom Forumu za traženje partnera u okviru predstojećeg konkursa za IPA projekte prekogranične saradnje Hrvtaska - Srbija. U radu foruma, koji je 1. jula održan u Osijeku, učestvovali su predsednik UO Udruženja Pijaca Srbije, Bela Bodrogi i izvršni direktor, Savo Duvnjak. Konkurs će biti raspisan u septembru a Udruženje pjaca Srije će projekat za program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija pripremati sa Nacionalnom veletržnicom Hrvatske, Udrugom tržnica Hravstke i "Tržnicom" iz Osijeka.
U cilju daljeg unapređenja saradnje sa kolegama iz Hrvatske Udruženje pijaca Srbije priprema studijsko putovanje u Zagreb, Rijeku i Split. Upravni odbor je na sednici u Mladenovcu usvojio radni deo programa studijskog putovanja i ovlastio izvršnog direktora da organizuje posetu kolegama iz Hrvatske.
Na dnevnom redu pete sednice UO bio je i predlog programa I Sportskih igara udruženja pijaca Srbije. UO je prihvatio ideju organizacije sportskih igara i doneo odluku da se održe u prvoj polovini naredne godine.
Sednicom je predsedavao Predrag Veinović, zamenik predsednika UO a članove
Upravnog odbora Udruženja pijaca Srbije na početku sednice su pozdravili zamenik predsednika opštine Mladenovac, Dejan Čokić i predstavnici JKP "Pijace" Mladenovac kao domaćini ovog skupa.

Povratak...