Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

FORMIRANA GRUPACIJA ZA PIJAČNU DELATNOST

Beograd, 17.09.2010

Na konstitutivnom sastanku, koji je 17. septembra održan u Javnom komunalnom preduzeću „Gradske pijace" iz Beograda, formirana je Grupacija za pijačnu delatnost u okviru Udruženja za komunalnu delatnost Privredne komore Srbije.
Grupacija je osnovana kao produkt saradnje Poslovnog uduženja pijaca Srbije i Udruženja za komunalnu delatnost Privredne komore Srbije sa ciljem da bude u funkciji ostvarivanja i očuvanja zajedničkih interesa i potreba svojih članova u oblasti pijačne delatnosti. Za predsednika Grupacije za pijačnu delatnost izabran je direktor JKP"Gradske pijace" iz Beograda, mr Dragan Pušara a za podpredsednika, Miomir Jovanović, pomoćnik direktora JKP „Tržnica" iz Novog Sada.
Pored članova Upravnog odbora Poslovnog udruženja pijaca Srbije, sastanku su prisustvovali i Branimir Ljumović, sekretar Udruženja za komunalnu delatnost PKS i Tatjana Petrić Petričević, stručni saradnik PKS.Povratak...