Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

PREZENTACIJA

Niš, 12.05.2004

PREZENTACIJA
Prvi sadržaj trodnevnih aktivnosti članova udruženja bila je prezentacija pod nazivom «Primena fiskalnih kasa u naplati pijačnih usluga u JKP «Tržnica», Niš». Prezentacija je održana u hotelu «Ambasador», a organizovao ju je Biro za projektovanje informacionih sistema «PLUS Business» iz Niša u saradnji sa JKP «Tržnica».
Tokom veoma uspešne prezentacije članovima udruženja predstavljene su mogućnosti povezivanja fisklanih kasa sa računovodstvenim i kjnigovodstvenim softverima preduzeća, odnosno softverima koji evidentiraju svakodnevne promene u finansijskoj operativi pijačnih usluga. Stručni tim biroa «PLUS Business» predvođen mr. Ninoslavom Bajalović, vodećim projektantom, predstavio je i praktično povezivanje fiskalnih kasa sa informacionim sistemom JKP «Tržnica», odnosno upotrebu registar kasa sa fiskalnom memorijom i fiskalnih štampača u naplati pijačnih usluga, odnosno svoj softverski paket PLUSBMS.

Povratak...