Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

KLASIFIKACIJA PIJAČNE DELATNOSTI

Beograd, 17.09.2010

Na redovnoj sednici, koja je 17. septembra održana u JKP „Gradske pijace" u Beogradu, Upravni odbor Poslovnog udruženja pijaca Srbije je raspravljao o novoj klasifikaciji delatnosti i doneo odluku da se obrati Republičkom zavodu za statistiku i Vladi Republike Srbije sa zahtevom da se pijačnoj delatnosti dodeli posebna šifra u Klasifikaciji delatnosti Republičkog zavoda za statistiku.
Upravni odbor je na ovoj sedinici usvojio i tekst protokola o sradnji sa Udrugom tržnica Hrvatske, skice projekta prekogranične saradnje IPA Hrvatska - Srbija i informaciju o saradnji sa Stalnom radnom grupom za regionalni i ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi (SWG).
Članovi UO Poslovnog udruženja pijaca Srbije su razgovarali i o prometu roba na pijacama u RS za prvih šest meseci tekuće godine.

Povratak...