Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

RADNI SASTANAK

Beograd, 18.10.2010

Učenici međunarodnog skupa „Saradnja veletržnica i tržnica Zapadnog Balkana" održali su 18. oktobra u sali „Egej" hotela „Continetal" u beogradu radni sasatank na kojem je usaglašen tekst Deklaracije o umrežavanju i predlog modela buduće saradnje.
Radnim sastankom je predsedavao Perdrag Vejinović, podpredsednik Upravnog odbora Udruženja pijaca Srbije.
Povratak...