Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

EDUKACIJA ZA VOĐENJE PROJEKATA IPA FONDOVA EU

Subotica, 29.11.2010

Već 6 godina postoje prekogranični projekti koje finansira EU iz svojih fondova. Na zahtev dela članova Udruženja, kancelarija UPS-a je u saradnji sa Otvorenim univerzitetom iz Subotice pripremila program edukacije za vođenje projekata IPA fondova Evropske unije.
Predloženi program daje osnovu za sve zainteresovane institucije, preduzeća i pojedince koji žele da otpočnu svoje učešće u projektima EU.
Realizacija edukacije je predviđena u pet blokova od po sat vremena seminarskih predavanja i pet blokova od 90 min praktične nastave u vidu radionica.
Kompletan program traje tri dana.
Prvi ciklus edukacije za VOĐENJE PROJEKATA IPA FONDOVA EU će se održati u Subotici u periodu od 20. do 22. decembra 2010. godine.

Povratak...