Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

ZAKAZANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Zlatibor, 12.12.2010

Na osmoj ovogodišnjoj sednici, koja je održana na Zlatiboru, Upravni odbor Udruženja pijaca Srbije je doneo odluku da se 10. Skupština UPS-a održi 17. marta u Novom Sadu. Domaćin redovne izborne sednice Skupštine će biti Javno komunalno preduzeće „Tržnica" iz Novog Sada.
Upravni odbor je na ovoj sednici usvojio i radnu verziju plana međunarodne saradnje Udruženja pijaca Srbije u 2011. godini. Naglasak međunarodnih aktivnosti je na nastavku saradnje sa kolegama iz Hrvatske, Mađarske, Makednoije i Federacije Bonse i Hercegovine, odnosno organizaciji II tematskog sastanka predstavnika ovih zemalaja u saradnji sa Radnom grupom za regionalni i ruralni razvoj za centralni i Istočnu Evropu koji će se u prvoj polovini naredne godine održati u Sarajevu.
Upravni odbor je i na ovoj sednici razgovarao o akciji prikupljanja donacija za pomoć kolegama iz Kraljeva koji su pretrpeli štete u zemljotresu. Dogovoreno je da će prikupljena sredstva, u dogovoru sa predstavnicima JKP „Pijace" iz Kraljeva, uručiti delegacija članova UPS-a. Sastav delegacije i termin uručenja pomoći će biti utvrđen kada se akcija prikupljanja donacija okonča.

Povratak...