Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

PRVA SEDNICA UO U 2011. GODINI

Beograd, 18.02.2011

Na prvoj sednici u 2011. godini, koja je 18. februara održana u Javnom komunalnom preduzeću „Gradske pijace" iz Beograda, članovi Upravnog odbora Udruženja pijaca Srbije su usvojili preliminarni Izveštaj o radu za 2010. godinu i predlog Programa rada u 2011. godini. Upravni odbor je prihvatio i predlog programa II tematske rasprave koja će se u saradnji sa Stalnom radnom grupom za regionalni i ruralni razvoj u Centralnoj i Istočnoj Evropi, organizovati krajem marta u Sarajevu.

Povratak...