Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

DRUGA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Novi Sad, 17.03.2011

Na drugoj sednici u 2011. godini, koja je održana u hotelu „Norcev" na Fruškoj gori, Upravni odbor Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" je usvojio Izveštaj o radu UPS-a u 2010. godini i Program rada UPS-a za 2011. godinu.
Članovi Upravnog odbora su na ovom sastanku formulisali i svoj predlog kandidata za članove organa i radnih tela UPS-a u mandatnom periodu 2011. - 2013. godina za desetu sednicu Skupštine Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" i prihvatili program 2. međunarodnog i regionalnog tematskog skupa koji 28. i 29. mart 2011. godine UPS organizuje u Sarajevu u saradnji sa Radnom grupom za regionalni i ruralni razvoj za Centralnu i Istočnu Evropu (SWG).
Razmotrena je i informacija o kontaktima Udruženja pijaca Srbije sa Svetskom organizacijom veletržnica i tržnica (WUWM), odnosno model potencijalnog učlanjenja Udruženja u ovu svetsku aocijaciju.
Planirani dnevni red je na početku sednice dopunjen još jednom tačkom u okviru koje je Upravni odbor raspravljao o dopisu u kojem direktor JKP „Tržnica" Novi Sad, gospodin Dušan Bajić, obaveštava članove UPS-a da se „...Javno komunalno preduzeće „Tržnica" Novi Sad bezuslovno iščlanjuje iz Udruženja pijaca Srbije...". Nakon temeljne rasprave o pismu, članovi Upravnog odbora su sa žaljenjem zaključili da pokušaji predsednika Upravnog odbora i Skupštine UPS-a da utiču na odluku direktora novosadske „Tržnice" nisu dali rezultate te da, shodno osnivačkom aktu i Statutu Udruženja, mogu samo konstatovati da JKP „Tržnica" iz Novog Sada istupa iz UPS-a na sopstveni zahtev.
Upravni odbor je jednoglasno zaključio da je Javno komunano preduzeće JKP „Tržnica" iz Novog Sada, kao jedan od osnivača i jedan od lidera pijačne delatnosti u zemlji, dalo veliki i izuzetno značajan doprinos radu te da je uvek dobrodošlo u Poslovno udruženje „Pijace Srbije".

Povratak...