Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

DESETA SEDNICA SKUPŠTINE

Novi Sad, 18.03.2011

Delegati desete, izborne sednice Skupštine Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" su na sastanku koji je održan u hotelu „Norcev" na Fruškoj gori, usvojili Izveštaj o radu UPS-a u 2010. godini i Program rada UPS-a za 2011. godinu.
U uvodnom izlaganju o radu u protekloj godini, predsednik Upravnog odbora Bela Bodrogi je rekao da je Poslovno udruženje „Pijace Srbije" postiglo odlične rezultate, naročito ističući aktivnosti u oblasti zakonodavstva, međunarodne saradnje i stručnog usavršavanja. Udruženje je u 2010. godini poslovalo pozitivno, a kompletna razlika između prihoda i rashoda će kao donacija bili uplaćena kao pomoć kolegama iz Kraljeva koji su pretrpeli štete u zemljotresu.
Programski ciljevi UPS-a u 2011. godini se nadovezuju na već započete aktivnosti, kako u oblasti zakonodavstva, pripreme za proces restruktuiranja i transformacije javnih komunalnih preduzeća, tako i u oblastima međunarodne saradnje i daljeg stručnog usavršavanja. Tokom tekuće godine UPS će organizovati tematske rasprave o stanju i perspektivama robnih pijaca i modelu pijaca XXI veka.
Pre izbora novih saziva organa i radnih tela UPS-a delegati 10. sednice Skupštine Poslovnog udruženja su konstatovali da je JKP „Tržnica" iz Novog Sada na svoj zahtev istupila iz Poslovnog udruženja „Pijace Srbije". Potom su donete jednoglasne odluke da Skupštinom i u narednom dvogodišnjem mandatu predsedava predstavnik JKP „Tržnica" iz Niša, a da funkciju zamenika predsednika Skupštine nastavi da obavlja predstavnik JP „Pijaca" iz Leskovca. Delegati 10. sednice Skupštine UPS-a su na naredni dvogodišnji mandat izabrali i kompletan sastav Nadzornog odbora iz predhodnog mandata. Za predsednika Nadzornog odbora je izabran predstavnik JKP „Pijaca Mladenovac" iz Mladenovca, a za članove predstavnici JKP „Pijace i parkinzi", Zrenjanin; JP „Tržnica", Bačka Topola; JKP „Čistoča", Sombor i JPKP „Lazarevac", Lazarevac.
Odlukom delegata 10. Skupštine UPS-a Upravnim odborom će i tokom naredne dve godine predsedavati predstavnik JKP „Subotičke pijace" iz Subotice, a funkciju zamenika će obavljati predstavnik JKP „Gradske pijace" iz Beograda. Naredni dvogodišnji mandat potvrđen je i za sedam članova Upravnog odbora iz predhodnog saziva. To su predstavnici JKP „Gradske pijace", Beograd; JKP "Tržnica", Niš; JKP "Pijaca", Leskovac; JKP „Pijace", Kraljevo; JKP „Komunalac", Čačak; JKP „Zelenilo", Pančevo i JKP „Polet" iz Valjeva. Novi članovi Upravnog odbora su predstavnici JP „Poslovni centar" iz Kruševca i „Tržnica" a.d. uz Subotice koje je Skupština izabrala na dva upražnjena mesta koja su nastala nakon istupanja JKP „Tržnica" Novi Sad iz Udruženja.
U sklopu pravnih poslova vezanih za prilagođavanja pravnog statusa UPS-a odredbama novog Zakona o udruženjima, Poslovno udruženje „Pijaca Srbije" će biti registrovano na novoj adresi u Beogradu.

 

 Povratak...