Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

PERSPEKTIVE ROBNIH PIJACA SU SRBIJI

Prolom banja, 12.05.2011

Prva ovogodišnja tematska rasprava Poslovnog udruženja „Pijace Srbije", na temu „Perspektive robnih pijaca u Srbiji", održana je 12. maja u Prolom banji. Uvodno izlaganje o radnom materijalu podneo je izvršni direktor UPS-a, Savo Duvnjak, a nakon rasprave je zaključeno:

  1. Udruženje pijaca Srbije ima i obavezu i interes da se bavi promišljanjem budućnosti robnih pijaca koje i danas, u uslovima ekonomske depresije, donose značajan deo prihoda pijačnim upravama.
  2. Robne pijace trajniju perspektivu mogu tražiti samo u okvirima postojećih zakonskih propisa te je definisanje modela njihove potpune legalizacije prvi i prioritetni zadatak.
  3. Legalizacija pijačne prodaje mora obezbediti jasnu viziju budućnosti ne samo pijačnim upravama nego i prodavcima na robnim pijacama jer je to jedna od osnovnih pretpostavki za uspeh ovog procesa.
  4. U saradnji sa organizovanim udruženjima prodavaca i nezavisnim stručnjacima, koristeći iskustva drugih zemalja, Udruženje pijaca Srbije treba da definiše koncept legalizacije robnih pijaca koji će omogućiti nesmetanu budućnost ovom obliku pijačne prodaje i stvoriti pretpostavke za dalji razvoj.
  5. Prvi potez Udruženja pijaca Srbije treba da bude formiranje projektnog tima koji će definisati ciljeve, strategiju i taktiku ovog procesa.

Na tematskoj raspravi je izabran projektni tim u koji su imenovani predstavnici pijačnih uprava iz Pančeva (JKP „Zelenilo"), Subotice („Tržnica" a.d.), Niša (JKP „Tržnica"), Kraljeva (JKP „Pijace") i Leskovca (JKP „Pijaca").Povratak...