Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

ČETVRTA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA I SASTANAK RADNE GRUPE ZA ROBNE PIJACE

Palić, 16.06.2011

Na Paliću je 16. juna održana četvrta sednica Upravnog odbora u 2011. godini i sastanak Radne grupe za robne pijace. Sastankom Upravnog odbora je u odsustvu predsednika, Bodrogi Bele (JKP „Subotičke pijace"), predsedavao predsednik Skupštine UPS-a, Nebojša Petrović (JKP „Tržnica" Niš).
Članovi Upravnog odbora su doneli odluke vezane za realizaciju nekoliko operativnih poslova i utvrdili predlog termina i sadržaj naredne tematske rasprave UPS-a.
Prvi sastanak Radne grupe za robne pijace posvećen je analizi predloga istraživanja mišljenja prodavaca na robnim pijacama u Srbiji, koje će se realizovati tokom leta tekuće godine.Povratak...