Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

HRANA SA OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA

Subotica, 17.06.2011

Tokom dvodnevnog skupa u Subotici, koji je organizovan u povodu I regionlanog sajma tradicionalnih specijaliteta domaće hrane, vina i rakije „Ukusi tradicije", održano je i predavanje na temu „Hrana sa oznakama geografskog porekla". O iskustvima iz susedne Hrvatske govorila je Jelena Đugum, ravnatljica Uprave za sigurnost i kakvoću hrane, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske.
Stručnom skupu su uz članove Udruženja pijaca Srbije prisustvovali i predstavnici Udruge hrvatskih tržnica i Javnog komunalnog kantonalnog preduzeća „Tržnice-pijace" iz Sarajeva.
Stručni skup je organizovan uz podršku Stalne radne grupe za regionlani i ruralni razvoj u Jugositočnoj Evropi (SWG).

Povratak...