Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Jedanaesta sednica Skupštine UPS-a

Vršac, 24.03.2012

U Vršcu su 22. i 23. marta održani sastanci Upravnog i Nadzornog odbora i jedanaesta sednica Skupštine Poslovnog udruženja „Pijace Srbije". Osnovne teme sva tri sastanka su bili izveštaj o radu u prošloj i program rada u 2012. godini.

Ova dva dokumenta su sva tri organa UPS-a jednoglasno usvojili uz konstataciju da se aktivnosti u prošloj godini mogu veoma visoko oceniti jer je Udruženje pijaca Srbije akivno učestvovalo u izradi zakonskih akata koji regulišu ovu delatnost, uspostavilo veoma dobre odnose sa Privrednom komorom Srbije i Udruženjem komunalnih preduzeća Srbije „Komdel", intenziviralo međunarodnu saradnju i dobro se pozicioniralo u javnosti.

Zaključeno je i da je usvojeni program rada za tekuću godinu logičan nastavak započetih akivnosti, te da će se UPS sve intenzivnije baviti pitanjima struke, naročito na tematskim raspravama koje su postale sinonim za rad udruženja.

Udruženje pijaca Srbije je u 2011. godini poslovalo pozitivno, te su predstavnici pijačnih uprava usvojili i finansijski izveštaj o radu.  

Na sednici skupštine u Vršcu, Udruženju pijaca Srbije su se pridružili i Društveno preduzeće „Drugi oktobar" iz Vršca, kao punopravni član, i novoformirano preduzeće „Veletržnice Beograd" kao pridruženi član.   

 


Povratak...