Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Sastanak projektnog tima za robne pijace

Valjevo, 24.07.2012

Projektni tim za robne pijace, koji je imenovao Upravni odbor Udruženja pijaca Srbije nakon tematske rasprave "Perspektive robnih pijaca u Srbiji"), sastao se 24. jula u Valjevu kako bi intenzivirao aktivnosti na pripremi radnog materijala koji će prezentovati članovima UPS-a.

Na sastanku u Valjevu učestvovali su predstavnici JKP "Tržnica" iz Niša, JKP "Pijace" iz Kraljeva, "Tržnica" a.d. iz Subotice i domaćina, JKP "Polet" iz Valjeva. Dva člana projektnog tima (Pančevo, Leskovac) iz objektivnih razloga nisu mogli da učestvuju u radu ovog sastanka.

Sastanak je opretivno vodio izvršni direktor Udruženja pijaca Srbije, Savo Duvnjak.

Članovi projektnog tima su jednoglasno konstatovali da su zaključci usvojeni nakon tematske rasprave "Perspektive robnih pijaca u Srbiji", dobar polazni osnov za razradu daljih aktivnosti. Formiranjem projektnog tima realizovan je peti zaključak, a prva četiri su označena kao strateški ciljevi radnog materijala koji treba da ponudi rešenja za niz problema sa kojima se suočavaju robne pijace u Srbiji.

Zaključci su:

  1. Udruženje pijaca Srbije ima i obavezu i interes da se bavi promišljanjem budućnosti robnih pijaca koje i danas, u uslovima ekonomske depresije, donose značajan deo prihoda pijačnim upravama.
  2. Robne pijace trajniju perspektivu mogu tražiti samo u okvirima postojećih zakonskih propisa te je definisanje modela njihove potpune legalizacije prvi i prioritetni zadatak.
  3. Legalizacija pijačne prodaje mora obezbediti jasnu viziju budućnosti ne samo pijačnim upravama nego i prodavcima na robnim pijacama jer je to jedna od osnovnih pretpostavki za uspeh ovog procesa.
  4. U saradnji sa organizovanim udruženjima prodavaca i nezavisnim stručnjacima, koristeći iskustva drugih zemalja, Udruženje pijaca Srbije treba da definiše koncept legalizacije robnih pijaca koji će omogućiti nesmetanu budućnost ovom obliku pijačne prodaje i stvoriti pretpostavke za dalji razvoj.

 Povratak...