Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Kontrola poslovanja prodavaca/trgovaca na pijacama u Srbiji

Pančevo, 31.10.2012

Povodom kontrola poslovanja prodavaca/trgovaca na pijacama u Srbiji, koje ovih dana sprovodi Tržišna inspekcija, Poslovno udruženje „Pijace Srbije" je na vanrednoj sednici Upravnog odbora, održanoj 30. novembra u JKP "Zelenilo" u Pančevu, donelo nekliko zaključaka. Zaključci su upućeni na adresu Ministartva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomuniacija Republike Srbije i Tržišne inspekcije.  

To su:

1) Poslovno udruženje „Pijace Srbije" podržava nadležne državne organe u nastojanju da se promet roba na pijacama u Srbiji sprovodi u skladu sa zakonskim propisima.

2) U odnosu na postojeću regulativu Zakona o trgovini, Poslovno udruženje "Pijace Srbije" traži od Ministarstva spoljne, unutrašnje trgovine i telekomunikacija da u najskorijem roku donese podzakonska akta vezana za "Posebne tržišne institucije" (3. odeljak Zakona o trgovini) u skladu sa članom 21 zakona, u kojem se kaže da "Ministar bliže uređuje posebne uslove trgovine propisane za posebne tržišne institucije iz stava 2. ovog člana, u skladu sa odredbama člana 23. do 28. ovog zakona". Naime, funkcinisanje pijaca je definisano članom 25. Zakona o trgovini, a od njegovog usvajanja do danas nije donet ni jedan podzakonski akt koji bi preciznije definisao uslove trgovine na pijacama.

3) Kao i u procesu javne rasprave o Nacrtu Zakona o trgovini, kada smo na ovaj deo člana 25 stavili primedbu, Poslovno udruženje „Pijace Srbije" traži od nadlležnog ministartva da precizno protumači stav 3 člana 25. u kojem se kaže „Pijaca je dužna da obezbedi da lica koja prodaju robu na pijaci imaju svojstvo trgovca". Naime, i u primedbi na nacrt zakona smo naglasili da pijačne uprave mogu kao jedan od uslova za zaključivanje ugovora tražiti od zakupaca da prilože validan dolument od svom statusu trgovca ili poljoprivredbog proizvođača, ali ne ne mogu, niti za to imaju nadležnost, sprovoditi kontrolu njihovog daljeg poslovanja u toku važenja ugovora o zakupu.     

4) Osnovni preduslov za uspešnost legalizacije prometa na pijacama je jedinstvena i neselektivna primena aktulenih zakonskih propisa na kompletnoj teritoriji Republike Srbije. Poslovno udruženje "Pijace Srbije" apeluje na nadležne državne organe da prioritet akcija koje su usmerene na suzbijanje nelegalnog prometa bude eliminisanje svih oblika prodaje van pijačnih prostora.

5) Na pijacama u Srbiji, naročito robnim, i pored smanjenog interesovanja kupaca, radi više desetina hiljada, uglavnom nezaposlenih ljudi. Taj, socijalni aspekt ovog problema, ukazuje na potrebu uspostavljanja stalne i dvosmerne komunikacije između nadležnih državnih organa i Udruženja pijaca Srbije i pijačnih uprava, odnosno  organizovanih udruženja pijačnih prodavaca. Zato apelujemo na nadležne državne organe da prodavcima na pijaci koji nisu legalizovali poslovanje, omoguće razuman rok od najmanje 45 dana da završe proces legalizacije i nastave da obavljaju delatnost kojom se bave.       

 

 

Povratak...