Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Sastanak Radne grupe za zakonodavstvo

Beograd, 26.11.2012

Radna grupa za zkonodavstvo je na sastanku koji je 26. novembra održan u Beogradu (JKP "Gradske pijace") izradila predlog Pravilnika o pijacama. Reč je o predlogu podzakonskog akta koji treba da bliže definiše odredbe Zakona o trgovini koje se odnose na pijačnu delatnost. O predlogu Radne grupe za zakonodavstvo će raszgovarti i članovi Upravnog odbora Poslovnog udruženja "Pijace Srbije", a na istu temu 7. decembra održaće se i tematska rasprava u Banji Koviljača.    Povratak...