Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Pravilnik o uslovima trgovine za posebne tržišne institucije

Banja Koviljača, 07.12.2012

Na tematskoj raspravi koja je održana 7. decembra u Banji Koviljača, članovi Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" su razgovarali o Pravilniku o uslovima trgovine za posebne tržišne institucije.

Predlog pravilnika je izradila Radna grupa za zakonodavstvo UPS-a sa sa ciljem da bude podzakonski akt Zakona o trgovini koji će se preciznije regulisati pijačna delatnost.

Jedna od od osnovnih primedbi Udruženja pijaca Srbije na postojeća zakonska rešenja odnosi se na nedorečenu obavezu pijačnih uprava da obezbede da prodavci na pijacama imaju "svojstvo trgovca". Naime, pijačne uprave će nastaviti sa praksom da prilikom sklapanja ugovora od korisnika usluga traže kompletnu dokumentaciju koja, u skladu sa propisima, dokazuje njihovo pravno svojstvo kao prodavaca na pijacama, ali ne mogu, niti imaju pravo da vrše stalne kontrole njihovog daljeg poslovanja.  

Predlog Pravilnika o uslovima trgovine za posebne tržišne institucije će, nakon rasprave unutar Udruženja pijaca Srbije, biti dostavljen Ministartvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

 Povratak...