Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Sastanak radne grupe za međunarodnu saradnju

Niš, 18.05.2013

Radna grupa za mešunarodnu saradnju Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" je u Nišu 17. maja održala prvi sastanak. Tema je bila osnivanje regionalne asocijacije udruženja tržnica i veletržnica Jugoistočne Evrope.

Na sastanku su, pored članova UPS-a, učestvovali i predstavnici Grupacije za pijačnu delatnost pri Privrednoj komori Makedonije. Dogovoreno je da ove dve asocijacije, zajedno sa Udrugom hrvatskih tržnica, u narednih nekoliko meseci intenziviraju aktivnosti na osnivanju regionalnog udruženja. 

Sastanak Radne grupe za međunarodnu saradnju je vodio Saša Stevanović (JKP "Tržnica", Novi Sad).

Povratak...