Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Prijem u lokalnoj samoupravi Subotice

Subotica, 07.06.2013

Predstavnici Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" su u Subotici , 7. juna otvorili manifestacije „Dani pijace" i treći Sajam domaće hrane, vina i rakije „Ukusi tradicije". Zamenik gradonačelnika Blaško Stantić primio je tim povodom u Gradskoj kući tridesetak predstavnika „Pijaca Srbije".

Razgovaralo se o podršci lokalnih samouprava domaćim proizvođačima, koje promoviše Sajam „Ukusi tradicije, o potrebi osnivanja veletržnica u većim gradovima u Srbiji i donošenja Zakona o pijacama.

Blaško Stantić je istakao da Sajam „Ukusi tradicije" postaje tradicionalan, a da se prvi put obeležavaju „Dani pijaca" u Subotici.

- Cilj je da se prodavcima i proizvođačima domaće hrane, različite po svom geografskom poreklu, obezbedi sigurno tržište, raznim vidovima saradnje i sajamskim kontaktima, preko pijačnih uprava u Srbiji i projekta „Ukusi tradicije" - istakao je Stantić.

Predrag Veinović, direktor "Gradskih pijaca" Beograd i potpredsednik UO Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" istakao je da će Udruženje do kraja godine podneti Vladi Srbije inicijativu o izglasavanju Zakona o pijacama.

- Taj Zakon je bitan za državu, za Vladu i za same "Gradske pijace", rekao je Veinović ističući značaj Sajma „Ukusi tradicije".

- Namera nam je da kupcima približimo značaj i specifičnosti domaće hrane, zavisno od kraja u kojem se proizvodi. Marketi možda jesu jeftiniji, ali ne mogu isključiti pijace, zbog kvaliteta proizvoda domaćih proizvođača. „Ukusi tradicije" bi trebalo da razvijaju i dalje ponudu domaće hrane, možda u još više gradova po Srbiji, a time i ojačaju pijačnu delatnost, istakao je Veinović i ocenio to značajnim korakom za pijačnu delatnost u Srbiji.

Dragi Vučković, član Gradskog veća za investicije podsetio je da se od prošle godine radi na inicijativi oko investiranja u pijačnu delatnost Subotice.

- Pokrenuli smo razgovore oko investiranja u pijace, prilikom izrade Strategije lokalnog održivog razvoja. Strategija je usvojena na Skupštini, a pokazala je da je Subotica prepoznata kao mesto gde će se u narednom periodu dosta ulagati u poljoprivredu i posvetiti pažnja ruralnom razvoju. Tu smo u okviru održivog razvoja prepoznali da su pijace resurs svake sredine, lokalne, regionalne i nacionalne, a u okviru Strategije biće obezbeđena određena sredstva, istakao je Vučković.

On je naglasio i da inicijativa oko daljeg uređenja pijaca i izgradnje veletržnice neće ostati mrtvo slovo na papiru, odnosno da će Gradska uprava podržati poljoprivredne proizvođače, kao i one pijačare koji se bave plasmanom i distribucijom.

- Ponosni smo na lanac distribucije koji se sprovodi preko Sajma „Ukusi tradicije". Dosledno u tome istrajava izvršno rukovodstvo PU "Pijace Srbije", da se promocijom i jačanjem tržišta za plasman domaće hrane vrati samopouzdanje i prodavcima i kupcima, a time i državi na svetskoj pijaci. Gradska uprava Subotice će da preduzme da se i "Tržnica" i "Subotičke pijace" uključe, da poljoprivrednici dobiju sigurno tržište. Grad je obezbedio sredstva, ali nedovoljna, za sertifikaciju domaćih proizvoda i organske hrane, naglasio je Vučković.

Savo Duvnjak, izvršni direktor Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" istakao je da se na oko 410 pijaca u Srbiji, svakog dana prodaje različita domaća hrana, proizvedena u domaćinstvima.

- Svakog dana na pijacama u Srbiji radi oko 80.000 ljudi, na oko 70.000 prodajnih mesta. Prema poslednjim podacima, u 2012. godini pijačna delatnost je imala tržišni udeo u ukupnom prometu i otkupu poljoprivrednih proizvoda sa oko 19,5 posto. Ti podaci slikovito govore o značaju pijaca. Postoje regioni u Srbiji u kojima je taj tržišni udeo mnogo veći, recimo u Centralnoj i Južnoj Srbiji, gde je udeo između 38 i 42 posto. U Vojvodini je to manje, jer se tu značajan deo poljoprivredne proizvodnje usmerava u industriju, istakao je Duvnjak.

On je naveo da PU „ Pijace Srbije " ima trenutno 24 člana, a pijačne uprave u ukupnom udelu tržišne pijačne delatnosti u Srbiji učestvuju sa gotovo 90 odsto.

- Upravni odbor Udruženja "Pijace Srbije" doneo je odluku da se „Ukusi tradicije", projekat koji je nastao pre tri godine i „Dani pijace Srbije ", održavaju paralelno, jer su u direktnoj vezi. Naime Sajam „Ukusi tradicije" sada, uz infrastrukturu koju je delom obezbedio uz pomoć "Subotičkih pijaca" i vlastitim učešćem, ima imidž i počinje se prepoznavati kao mesto na kojem se radi na promociji regionalnih brendova malih proizvođača. Svi proizvođači domaće hrane u Srbiji imaju iste probleme, male proizvodne kapacitete i teško im je da obezbede kanale distribucije za svoju robu. Pijace u Srbiji im upravo to nude, jer u tržišnoj utakmici sa super i mega marketima imaju potrebu da na pijačnim tezgama, lokalima i drugim prodajnim prostorima obezbede kupcima prodaju onoga što ne mogu obezbediti u rafovima marketa. Takve proizvođače i proizvode, jeftine i kvalitetne, lako dostupne i prohodne jednostavnim kanalima distribucije, na tezgama prepoznaju i kupci i prodavci, a ta uzajamna veza utemeljena je i u tradiciji pijačne delatnosti, istakao je Duvnjak.

On je naglasio da je i Srbija među zemljama u Zapadnoj i Istočnoj Evropi, dosta uspešno sačuvala pijačnu delatnost.

- Cilj ove manifestacije je da potvrdi da pijačna delatnost ima perspektivu i dobre potencijale za prodavce i za kupce. U narednom periodu „Ukusi tradicije" će da se seli iz grada u grad, a globalna ideja podrške proizvodnji organske i domaće hrane je misija, koju „Pijace Srbije" planski rade, ocenio je izvršni direktor „Pijaca Srbije " Savo Duvnjak.


Povratak...