Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Završena radna verzija Nacrta zakona o pijacama

Novi Sad, 12.09.2013

Završena je prva, radna verzija predloga Nacrta zakona o pijacama koji će Poslovno udruženje "Pijace Srbije", nakon serije tematskih rasprava, kako unutar ove asocijacije tako i sa nadležnim državnim organima, predložiti na razmatranje nadležnom ministarstvu Vlade Republike Srbije.  

Radna grupa za zakonodavstvo Udruženja pijaca Srbije je u sredu, 11. septembra, održala sastanak u Javnom komunalnom preduzeću "Tržnica" iz Novog Sada. Članovi radne grupe su konstatovali da radna vezija Nacrta zakona o pijacama predstavlja dobar osnov za pokretanje javne rasprave.

U zaključcima ovog sastanka posebno je naglašeno da Poslovno udruženje "Pijace Srbije" ima za cilj da izradom ovog pravnog akta precizno definiše specifičnosti pijačne delatnosti, koja ima i komunalnu i tržišnu funkciju, te stvori pretpostavke za dalji razvoj i osavremnjavanje pijaca u Srbiji.

U radu Radne grupe za zakonodavstvo su učestvovali predstavnici JKP "Tržnica" iz Novog Sada, JKP "Gradske pijace" iz Beograda, JKP "Pijace" iz Kraljeva", JKP "Pijaca" iz Leskovca, JP "Tržnica" iz Bačke Topole i Odbora za komunalnu delatnost Privredne komore Srbije u okviru kojeg je aktivna i grupacija za pijačnu delatnost.


Povratak...