Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Dvanaesta sednica Skupštine

Beograd, 04.04.2013

Dvanaesta, izborna sednica Skupštine UPS-a održana je 4. aprila u Beogradu. Na ovom sastanku članovi UPS-a su usvojili Izveštaj o radu u 2012. godini, Program rada za 2013. godinu, izmene i dopune Statuta UPS-a.

Broj članova Upravnog odbora povećan sa 11 na 13, u Statut su uvrštene i funkcije dva potpredsednika Skupštine i Upravnog odbora, potpredsednika Nadzornog odbora i funkcije i nadležnosti četiri predsednika stalne radne grupe (zakonodavstvo, standardizacija, robne pijace i međunarodna saradnja).

Za predsednika Skupštine UPS-a na mandatni period od dve godine izabran je predstavnik JKP „Pijace" iz Kraljeva, a za potpredsednike predstavnici JKP „Zelenilo" iz Pančeva i i JKP „Tržnica" iz Novog Sada.

Za predsednika Upravnog odbora UPS-a na mandatni period od dve godine izabran je predstavnik JKP „Subotičke pijace" iz Subotice, a za potpredsednike UO predstavnici JKP „Gradske pijace" iz Beograda i JKP „Tržnica" iz Niša.

Za predsednika Nadzornog odbora UPS-a na mandatni period od dve godine izabran je predstavnik JKP „Pijace i parkinzi" iz Zrenjanina, a za potpredsednika NO predstavnik  JKP „Bioktoš" iz Užica.

Za predsednike stalnih radnih grupa izabrani su predstavnici:

  • zakonodavstvo, JKP „Tržnica",Novi Sad
  • standardizacija, JP „Pijaca",Leskovac)
  • robne pijace, „Tržnica" a.d.Subotica)
  • međunarodna saradnja, JKP „Tržnica", Novi Sad


Povratak...