Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Sednica Nadzornog odbora

Zrenjanin, 01.04.2014

Na redovnoj sednici, koja je održana 1. aprila 2014. godine u prostorijama JKP "Pijace i parkinzi" iz Zrenjanina, Nadzorni odbor Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" je razmotrio Izveštaj o radu Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" sa finansijskim izveštajem za 2013. godinu i predlog Programa rada Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" u 2014. godini.  

Sednici Nadzornog odbora su prisustvovali članovi iz JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin (Ilija Mandić, predsednik NO),  JKP „Pijace"  Mladenovac  (Zoran Milanović, član NO) i  JP „Tržnica", Bačka Topola (Dragana Ognjenović, član NO).

Svoje odsustvo sa sastanka je opravdao član Nadzornog odbora iz JKP „Bioktoš" iz Užica", a pozivu se nije odazvao predstavnik JKP „Prostor" iz Sombora.

Sastankom je predsedavao Ilija Mandić, predsednik Nadzornog odbora Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" i direktor JKP „Pijace i parkinzi" Zrenjanin.     Sednici su prisustvovala tri člana Nadzornog odbora, čime je ostvaren kvorum i obezbeđeni uslovi za nesmetan rad i odlučivanje ovog organa UPS-a.

Sastanku su prisustvovali i Savo Duvnjak, izvršni direktor UPS-a i Vlastimir Popov i Žika Živadinović iz JKP „Pijace i parkinzi".

Nakon razmatranja predloženih tačaka dnevnog reda, po kojima je usmeni izveštaj podneo izvršni direktor UPS-a, Savo Duvnjak, Nadzorni odbor je jednoglasnom odlukom tri prisutna člana zaključio da je Poslovno udruženje „Pijace Srbije" u 2013. godini poslovalo u skladu sa Osnivačkim aktom i Statutom Udruženja,  te da je finansijski izveštaj uredno i na vreme podnet i u skladu sa propisima registrovan u Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

 

Nadzorni odbor konstatuje i da je Poslovno udruženje „Pijace Srbije" postiglo odlične rezultate, naročito u promociji značaja pijačne delatnosti i nastojanju da izgradi i učvrsti odnose sa nadležnim državnim organima u cilju poboljšanja statusa pijačne delatnosti i stvaranju preduslova za njen dalji razvoj. Nadzorni odbor posebno naglašava potrebu da se Nacrt zakona o pijacama i veletržnicima, koji je Udruženje izradilo kao predlog tokom 2013. godine, i dalje tretira kao jedna od najvažnijih aktivnosti UPS-a u tekućoj godini 


Povratak...