Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Dobar promet poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Srbiji

Subotica, 11.04.2014

Prema podacima Republićkog zavoda za statistiku, u 2013. godini u Republici Srbiji ukupna vrednost prometa poljoprivrednih proizvoda na pijacama bila je 31 milijardu i 584 miliona dinara, što je u odnosu na 2012. godinu, u tekućim cenama, više za 12,6 odsto. 

U strukturi vrednosti prometa poljoprivrednih proizvoda na pijacama u 2013. godini najviše učestvuju sledeće grupe proizvoda: povrće, 31,6%, voće i grožđe, 19,2%, mleko i mlečni proizvodi, 17,1%, i živina i jaja, 14,0%.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku promet roba na pijacama beleži konstatan rast tokom poslednjih pet godina. Iako imaju sve izraženiju konkurenciju u super i megamarketima, pijace čuvaju status veoma važnog kanala distribucije za sveže voće, povrće, mleko, mlečne proizvode, živinu i jaja te i dalje animiraju veliki broj i prodavaca i kupaca.

U ukupnoj prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda na teritoriji Srbije, pijace su tokom 2013. godine imaju tržišni udeo od 19,8 odsto.

Za poljoprivredne proizvođaće pijace su i dalje brz, lako prohodan, efikasan i jeftin kanal dsitribucije, a za kupce jedino mesto na kojem se direktno susreću sa proizvođačima i na kojem im se nudi veliki izbor različitih vrsta roba.

Koliko su pijace značajne za snabdevanje građana, naročito u velikim urbanim sredinama, govori podatak da se na pijacama u Beogradu proda devet puta više robe nego što se direktno otkupi od poljoprivrednih gazdinstava u beogradskom regionu.

Poljoprivrednim proizvođačima pijace zbog niza svojih prednosti, naročito brze naplate, omogućuju da bar deo robe plasiraju efikasno i obezbede likivdnost vlastitom poslovanju. Tako, na primer, pijace u regionu Južne i Istočne Srbije plasiraju oko 40% proizvodnje poljoprivrednih gazdinstava.

Povratak...