Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

ODRŽAVANJE HIGIJENE NA PIJACAMA

Subotica, 23.12.2004

ODRŽAVANJE HIGIJENE NA PIJACAMA
Javno komunalno preduzeće «Subotičke pijace» je prezentovalo svoj model održavanja higijene na pijacama. Naime, ova pijačna uprava sve poslove vezane za čišćenje pijačnih i okolnih prostora poverava privatnom Komunalnom preduzeću «Rurzmarin» iz Subotice, što je za sada jedinstven primer u Srbiji.
Direktor JKP «Subotičke pijace», Bela Bodrogi, govorio je učesnicima tematske rasprave o modelu saradnje sa privatnim preduzećem, organizaciji posla i finansijskim aspektima ove saradnje, a Perica Stojadinović, direktor KP «Ruzmarin» o tehničkim detaljima vezanim za način održavanja higijene na pijacama. Veliki broj pitanja ostalih učesnika skupa koji je usledio nakon uspešne prezentacije, potvrdio je da je ovaj potez JKP «Subotičke pijace» veoma zanimljiv i ostalim pijačnim upravama u Srbiji.

Bela Bodrogi

Model Saradnje

Povratak...