Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Neophodna reforma javnih komunalnih preduzeća

Bograd, PKS, 15.04.2014

U Beogradu je u ponedeljak, 14. aprila, održan sastanak Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije koji je za temu imao za temu reforme u komunalnom sektoru.

Na sastanku su učestvovali predsednici grupacija svih komunalnih delatnosti organizovanih u okviru ovog Udruženja, a Poslovno udruženje "Pijace Srbije" je predstavljao Predrag Veinović, direktor JKP "Gradske pijace" iz Beograda i predsednik Grupacije za pijačnu delatnost. U radu skupa su učestvovali i predstavnici Udruženja pijaca Srbije iz Subotice, Niša i Zrenjanina.

Promene u komunalnom sektoru će biti uspešne ako se na kvalitetan način zaštiti opšti interes i obezbedi efikasna kontrola monopola koji je u prirodi komunalnih delatnosti, zaključeno je na satanku. Komunalnom sektoru neophodna je celovita i sistemska reforma koja će omogućiti da javna komunalna preduzeća efikasno i samostalno posluju i razvijaju se, ali da, pri tom, ni na koji način ne ugrožavaju opšti interes, saglasili su se učesnici ovog skupa u Privrednoj komori Srbije.

U Srbiji posluje više od 350 javnih komunalnih preduzeća, u 154 lokalne samouprave i zapošljavaju bezmalo 50.000 radnika. Sekretar Udruženja PKS za komunalne delatnosti Tatjana Ercegović Petrić ukazala je na specifičnost rada javnih komunalnih preduzeća, koja su, kako je istakala, u funkciji zadovoljenja  javnog interesa, s jedne i interesa građana i privrede, sa druge strane. Cilj nam da kroz zajedničke sastanke i diskusije predstavnika komunalnog sektora ponudimo predlog rešenja, da dođemo do ključnih opredeljenja, kako bismo  zajednički dali  doprinos u procesu sprovođenja najavljenih strukturnih reformi javnog sektora, istakla je Ercegović Petrić.

Reforma komunalnog sektora biće uspešna ako se na kvalitetan način zaštiti opšti interes i obezbedi efikasna kontrola monopola koji je u prirodi komunalnih delatnosti. Promene treba da budu dobro planirane i da podrazumevaju saglasnost svih ključnih aktera oko  koncepta reformi, konsolidaciju poslovanja preduzeća, plan restrukturisanja na nacionalnom i lokalnom nivou i na kraju sam proces reformi, rekao je Lazar Krnjeta iz Grupacije Komdel.

Do sada su, kako je rekao, rađene brojne parcijalne „popravke" ambijenta za poslovanje komunalne privrede, a rezultat svih tih pokušaja nije bio zadovoljavajući.

Sistemski propisi koji regulišu komunalnu oblast su međusobno neusaglašeni i nekonzistentni. Većina komunalnih preduzeća jedva obezbeđuje „prostu" reprodukciju, rade sa gubicima i zadužuju se, a nema ulaganja čak ni u zamenu dotrajalih voznih kapaciteta ili druge opreme. Poslednje veće investicije u objekte komunalne infrastrukture datiraju još iz 80-tih godina prošlog veka, naveo je Krnjeta i ukazao da se sve teže obezbeđuje kvantitet i kvalitet u pružanju komunalnih usluga, a u nekim lokalnim sredinama problemi su eskalirali kao što je Užice, Novi Sad, Novi Pazar, Bor.

Zbog svega toga, kako je istaknuto na sastanku, neophodne su reforme komunalnog sektora koje neće biti lake i podrazumevaće ozbiljne rezove.

Očekuje se da će Vlada Republike Srbije podržati ovaj koncept iza koga stoji komunalna privreda.Povratak...