Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Dopunjeni zaključci UPS-a o restruktuiranju komunalnog sektora

Novi Sad, 30.05.2014

Na proširenoj sednici, koja je održana u Novom Sadu, Upravni odbor Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" je razmatrao informaciju o štetema koje su pretrpele prjačne uprave na područjima pogođenim poplavama i aktivnostima inspekcijskih službi na pijacama nakon poplava.

Članovi Upravnog odbora sun a ovoj sednici usvojili i dopunjene zaključake o konceptu restruktuiranja javnog i javno-komunalnog sektora, a razgovaralo se i o pripremi priručnika za prodavce koji na pijacama prodaju hranu životnjskog porekla.

Upravni odbor je usvojio i infformaciju o odlaganju manifestacije "Dani pijaca Srbije 2014" koja je od 4. do 9. juna trebelo da se održi u Pančevu.

Zaključci Upravnog odbora Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" na temu restruktuiranja javnih i javno komunalnih preduzeća u Srbiji

  1. S obzirom na značaj komunalnih delatnosti, sva buduća rešenja vezana za proces restruktuiranja javnih i javnih komunalnih preduzeća treba da istaknu u prvi plan državni i interese lokalnih samouprava.
  2. Poslovno udruženje „Pijaca Srbije" smatra da je neophodno da se  pre definisanja konačnih rešenja restruktuiranja javnih i javnih komunalnih preuzeća jasno definišu ciljevi i model transformacije i izradi i usvoji ceo set zakonskih rešenja kojima će se jasno urediti poslovanje u komunalnom sektoru. To se posebno odnosi na izmene Zakona o komunalnim delatnostima i usvajanje Nacrta zakona o pijacama i veletržnicama, na kojem Poslovno udruženje „Pijace Srbije" radi već više od godinu dana, odnosno precizno utvrđivanje  imovine i  vrednosti ovih preduzeća.
  3. Poslovno udruženje „Pijace Srbije" će se zalagati za model restruktuiranja po kome će kompletno ili većinsko vlasništvo nad javnim i javnim komunalnim preduzećima ostati u nadležnosti države odnosno lokalnih samouprava. Sve eventualne promene u vlasničkoj strukturi  ovih preuzeća treba utemeljiti u zakonskim rešenjima, odnosno planirati i sprovesti oprezno, sa ciljem da donesu promene na bolje koje će biti u funkciji unapređenja rada javnih i javnih komunalnih preduzeća i na korist građana Srbije.
  4. Pijačna delatnost je strateški bitna delatnost za ostvarivanje prehrambene sigurnosti građana a prehrambena sigurnost građana je temelj nezavisnosti svake države. Poslovno udruženje „Pijace Srbije" smatra da je veoma bitno da pijace, kao važan kanal distribucije prehrambenih proizvoda, budu pod kontrolom i nadzorom države. Ukazujemo da nepostojanje kontrole države nad pijačnom delatnošću može dovesti do situacije da strane kompanije preuzmu uticaj nad velikim delom trgovine prehrambenih proizvoda i da sledeći svoje interese ugroze interese domaćih proizvođača hrane ali i kupaca. Sve eventualne promene u vlasničkoj strukturi ovih preduzeća treba utemeljiti u zakonskim rešenjima, odnosno planirati i sprovesti oprezno, sa ciljem da donesu promene na bolje koje će biti u funkciji unapređenja rada javnih i javnih komunalnih preduzeća i na korist građana Srbije.
  5. Poslovno udruženje "Pijace Srbije" smatra i ocenjuje da je preduslov svih radnji u pravcu restruktuiranja javnih i javnih komunalnih preduzeća obaveza svih pijačnih uprava da pokrenu aktivnosti u pravcu konsolidacije postojećih preduzeća, naročito povećanja efikasnosti, smanjenja troškova i unapređenja kvaliteta usluga koje pružaju, odnosno poboljšanja nadzora nad vlastitim radom-
  6. Poslovno udruženje "Pijace Srbije" podržava inicijativu Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije da se pokrene rasprava na ovu temu i očekuje od nadležnih državnih organa da pre donošenja konačnih rešenja o modelu restruktuiranja javnih i javnih komunalnih preuzeća pokrene široku javnu raspravu u kojoj će učešće uzeti svi relevantni subjekti ovog procesa, naročito predstavnici komunalnih preduzeća koji imaju neposredna iskustva u praktičnoj primeni propisa kojima se obezbeđuje nesmetano i kvalitetno pružanje komunalnih usluga.

 

Povratak...