Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

PRVI REZULTATI PRIMENE FISKALNIH KASA U PIJAČNIM UPRAVAMA SRBIJE

Beograd, 15.10.2004

PRVI REZULTATI PRIMENE FISKALNIH KASA U PIJAČNIM UPRAVAMA SRBIJE

Generalni sekretar PU «Udruženje pijaca Srbije», Slobodan Knežević , prezentovao je učesnicima skupa rezultate istraživanja prvih rezultata primene fiskalnih kasa u pijačnim upravama Srbije. Do podataka se došlo putem upitnika koji je poslat na adrese svih članica Udruženja. Opšti zaključi su da uglavnom nema većih problema u primeni fiskalnih kasa, da su se pijačne uprave opredelile za različite proizvođače i modele, te da su edukaciju naplaćivača uglavnom uspešno odradili sami distributeri kasa. Takođe se može zaključiti da je upotreba fiskalnih kasa pozitivno uticala na automatizaciju obrade knjigovodstveno-računovodstvenih podataka u pijačnim upravama.

Povratak...