Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Sastanak sa ministarkom poljoprivrede

Beograd, 04.07.2014

Danas je u Beogradu održan sastanak Upravnog odbora Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" na kojem su učestvovali prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, ministarka poljoprivrede i životne sredine, Sanja Čelebićanin, načelnica Odeljenja Veterinarske inspekcije i Nenad Vujević, načelnik Odeljenja Poljoprivredne inspekcije

Razgovaralo se o saradnji pijačnih uprava u Srbiji sa Ministarstvom poljoprivrede i životne sredine, a predstavnici Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" su upoznali goste sa kapacitetima i mogućnostima pijačne delatnosti u Srbiji i značaju pijaca kao kanala distribucije za poljoprivredne proizvođače, naročito za mala poljoprivredna gazdinstva.

- Pijace imaju posebnu ulogu jer bez posrednika omogućavaju direktnu vezu između proizvođača i potrošača i kao takve doprinose očuvanju i povećanju vrednosti domaće proizvodnje i razvoju ruralnih područja - rekla je prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, ministarka poljoprivrede i životne sredine

U uvodnom delu sastanka, predsednica Upravnog odbora UPS-a Ilinka Vukoja, je naglasila da na oko 410 pijaca u Srbiji svakodnevno radi oko 80 hiljada ljudi i da su u ukupnoj prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda na teritoriji Srbije, pijace tokom 2013. godine imale tržišni udeo od 19,8 odsto.

Predstavnici Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" su istakli i da su za poljoprivredne proizvođače pijace i dalje brz, lako prohodan, efikasan i jeftin kanal distribucije, a za kupce jedino mesto na kojem se direktno susreću sa proizvođačima i na kojem im se, po povoljnim cenama, nudi veliki izbor različitih vrsta roba. Koliko su pijace značajne za snabdevanje građana, naročito u velikim urbanim sredinama, govori i podatak da se na pijacama u Beogradu proda devet puta više robe nego što se direktno otkupi od poljoprivrednih gazdinstava u beogradskom regionu, rečeno je na ovom skupu.

Izvšrni direktor UPS-a Savo Duvnjak je, govoreći o ciljevima Udruženja, rekao da pijačne uprave u kontinuitetu rade na poboljšanju uslova prodaje na pijacama, da se bore za doslednu i stalnu primenu zakonskih propisa vezanih za bezbednost hrane koja se prodaje na pijacama i da će tehničkim i tehnološkim inovacijama raditi na daljem unapređenju poslovanja poštujući osnovne postulate pijačne delatnosti utemeljene u vekovnoj tradiciji i pozitivnim iskustvima.

- Udruženje je posebno zainteresovano za unapređenje saradnje sa nadležnim inspekcijskim službama, kako sa ciljem rešavanja niza nedoumica koje se javljaju u praksi, tako i zbog dosledne primene Zakona o bezbednosti hrane na pijacama. To se posebno odnosi na hranu životinjskog porekla koja se prodaje na pijacama - rekao je podpredsednik Upravnog odbora UPS-a Predrag Veinović. - Zato je PU "Pijace Srbije" pripremilo  pilot verziju "Vodiča za dobru proizvođačku (GMP) i dobru higijensku (GHP) praksu u proizvodnji i prodaji hrane životinjskog porekla na pijacama", sa ciljem da ga u saradnji sa Upravom za veterinu na edukativnim skupovima promoviše i podeli prodavcima na pijacama.

Načelnica Odeljenja Veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin je rekla da će pijačne uprave dobiti punu podršku Ministarstva poljoprivrede i životne sredine u nastojanju da rade na edukaciji proizvođača i prodavaca hrane životnjskog porekla na pijacama. - Sveže živinsko meso, jaja i mlečni proizvodi u ukupnom prometu roba na pijacama učestvuju sa više od 30 odsto. To je veliki tržišni udeo i zato je inicijativa Udruženja pijaca Srbije da se uradi vodič za proizvođače hrane životnjskog porekla dobar primer kako se može raditi na unapređenju kvaliteta prodaje na pijacama. Uprava za veterinu nema za cilj da kažnjava proizvođače i prodavce hrane na pijacama, nego da preventivnim merama, kontrolama i edukacijom, obezbedi da se pred kupcima nađu zdravstveno ispravni i kvalitetni proizvodi. Da bi smo uspeli u toj nameri treba nam i puna saradnja sa pijačnim upravama i njihova podrška - naglasila je Čelebićanin.

Nenad Vujević, načelnik Odeljenja Poljoprivredne inspekcije je rekao da ga raduje što Udruženje pijaca Srbije planira da primremi i vodič za prodavce hrane biljnog porekla na pijacama. On je naglasio da je prodaja različite zimnice jedan od najvećih problema sa kojima se Poljoprivredna inspekcija suočava na pijacama.

- Veliki deo tih proizvoda, od čuvenog ajvara do pekmeza i kompota, se proizvodi i plasira bez ikkave kontrole. Mi ćemo nastojati da ponudimo proizvođaćima što jednostavnji postupak registracije i sertifikacije njihovih proizvoda pa nam je saradnja sa Udruženjem pijaca veoma dragocena.

Skup je završen zaključkom da su pijace izrazito važni kanali ditribuciije poljoprivrednih proizvoda i hrane životnjskog i biljnog porekla, te da je unapređenje saradnje između Ministarstva poljoprivrede i životne sredine, odnosno njegovih inspekcijskih službi sa pijačnim upravama, od izuzetnog značaja za razvoj pijačne delatnosti u Srbiji i bezbednost hrane koja se plasira na pijacama.      Povratak...