Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Sastanak Radne grupe za zakonodavstvo

Subotica, 23.01.2015

Radna grupa za zakonodavstvo Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" je na sastanku u Subotici razgovorala o Nacrtu zakona o pijacama i veletržnicma, koji je kao predlog udruženja krajem 2013. godine upućen nadležnim državnim organima na razmatranje.

Ocenjeno je da je reč o pravnom aktu koji je od izuzetnog značaja za pijačnu delatnost, te predloženo nekoliko izmena i dopuna o kojima će se izjasniti i Upravni odbor i Skupština Polovnog udruženja "Pijace Srbije".

Radna grupa za zakonodavstvo je pripremila i inicijativu da Poslovno udruženje "Pijace Srbije" zatraži od nadležnih organa tumačenje propisa koji se odnose na ulogu pijaca u lancu trgovine hranom, s obzirom na činjenicu da se aktuelna zakonska rešenja različito tumače i primenjujuju u praksi.

Sednicom Radne grupe za zakonodavstvo je predsedavao Miomir Jovanović (JKP "Tržnica" Novi Sad), a sastanku su uz članove radne rupe  iz Beograda, Novog Sada i Subotice, prisustvovali i Ivan Sočo, direktor JKP "Gradske pijace" iz Beograda i Branimir Joka, direktor Akcionarskog društva "Tržnica" iz Subotice.

Povratak...