Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Novi zakon uređuje poslovanje komunalnih preduzeća

Beograd, 10.12.2015

Najznačajnije novine koje donosi novi Nacrt Zakona o komunalnim delatnostima su utvrđivanje jedinstvene metodologije cena komunalnih usluga i standardizacija i licenciranje preduzeća koja se bave pogrebnim uslugama, istaknuto je u raspravi u PKS na kojoj su učestvovali i predstavnici Poslovnog udruženja "Pijace Srbije".

Pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Jovanka Atanacković, istakla je u raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima da novi propis unapređuje aktuelnu regulativu i trebalo bi da pomogne u prevazilaženju problema u primeni i praksi postojećeg zakona.

Po mišljenju Verice Noveski iz Sekretarijata za energetiku gradske uprave Grada Beograda, ovaj zakon uređuje pitanja pružanja komunalnih usluga i obavezuje jedinice lokalne samouprave da obezbede uslove za obavljanje komunalnih delatnosti. Novina je da su preciznije definisane pojedine komunalne usluge, kao što je upravljanje komercijalnim otpadom ili uređenje zelenih površina.

Stav struke, koji je prezentovao predstavnik Udruženja KOMDEL Lazar Krneta, jeste da se  komunalnim preduzećima omogući transformacija u tržišno samostalnija preduzeća, da se pokrenu investicije, omogući kontrolisan ulazak privatnog kapitala, osim u bazične komunalne delatnosti. Većinska državna preduzeća treba da imaju monopol nad najvažnijim komunalnim delatnostima, među kojima su voda, kanalizacija, deponije, grejanje, pogrebne usluge i prevoz i da se u tim oblastima limitira ulazak privatnog kapitala.

Prema njegovoj oceni, ispravno su definisana načela za određivanje cena u skladu sa evropskim propisima, a veoma važne novine su uvođenje instituta registra vršilaca komunalnih delatnosti, kao i obaveza licenciranja za obavljanje komunalne delatnosti, čime se dodatno uređuje poslovanje u ovoj oblasti.

Predstavnici Udruženja privatnih pogrebnika protive se monopolu u oblasti usluga koje biraju sami građani i smatraju da čuvanje i prevoz posmrtnih ostataka ne treba da bude u isključivoj nadležnosti državnih preduzeća.

Sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Tatjana Ercegović Petrić pozvala je učesnike rasprave da dostave komentare i primedbe na Nacrt zakona putem mejla Udruženju komunalne delatnosti Privredne komore Srbije, na kom@pks.rs, kako bi bile prosleđene resornom ministarstvu.Povratak...