Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Razvoj pijačne delatnosti kao deo agrarne politike

Novi Sad, 21.12.2015

Razvoj pijaca i pijačne delatnosti treba da bude deo agrarne politike Srbije, zaključio je Upravni odbor Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" nakon rasprave o Nacrtu izmena i dopuna Zakona o komunalnim delatnostima, koja je održana u Novom Sadu.

Pošto će nakon usvajanja predloženih zakonskih izmena komunalnim delatnostima ubuduće moći da se bave i privatna preduzeća, članovi Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" su u zaključcima sa ovog sastanka još jednom naglasili da pijace i pijačnu delatnost treba sačuvati i razvijati, jer su pijace tradicionalna i efikasna spona između poljoprivrednih gazdinstava kao proizvođača i građana kao potrošača, naročito u urbanim sredinama.

Razmatrajući radnu verziju Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, Poslovno udruženje "Pijace Srbije" je donelo odluku da izradi Pravilnik o pijačnoj delatnosti, kao predlog podzakonskog akta, koji će biti upućen nadležnim državnim organima na razmatranje.

Članovi Upravnog odbora su zaključili da će izradom Pravilnika o pijačnoj delatnosti zaokružiti rad na predlogu Nacrta zakona o pijacama i veletržnicama koji je nakon javne rasprave usvojila Skupština UPS-a. Pravilnikom će se, između ostalog, definisati i tehnički i infrastrukturni uslovi koji treba da ispune pijace, odnosno postaviti standardi u ovoj delatnosti. Povratak...