Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Pravilnik o pijacama i veletržnicima

Pančevo, 09.06.2016

Članovi Upravnog odbora UPS-a su 9. juna, na sastanku u Pančevu, razgovarali o pripremi Pravilnika o pijacama i veletržnicima, odnosno o posebnim uslovima i kriterijumima za obavljanje pijačne delatnosti kao sastavnog dela Pravilnika o uslovima i kriterijumima za ocenu ispunjenosti uslova za obavlјanje komunalne delatnosti, koji će se početi primenjivati nakon usvajanja Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima.

Poslovno udruženje "Pijace Srbije" će intenzivirati aktivnosti na jačanju saradnje sa kolegama u regionu, a do kraja godine planira se organizacija još dva međunarodna skupa na kojima će raditi na finalizaciji ideje o osnivanju regionalne asocijacije, zaključeno je u Pančevu.

Tokom dvodnevnog skupa u Pančevu je održana i tematska rasprava o rezultatima istraživanja stavova i mišljenja kupaca na pijacama u Srbiji, a 10. juna je otvorena peta manifestacija "Dani pijaca Srbije 2016", kojoj je domaćin bilo JKP "Zelenilo" uz podršku lokalne samouprave Grada Pančeva.

Povratak...