Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Standardizacija domaće hrane

Pančevo, 10.06.2016

Pojam "domaća hrana" označava hranu pripremljenu od sirovina regionalnog porekla, u domaćinstvima ili zanatskim radnjama, po tradicionalnim recepturama, bez veštačkih dodataka i aditiva, koja se kontroliše, sertifikuje i označava robnom markom "Ukusi tradicije", rekao je na prezentaciji ovog projekta u Pančevu, Savo Duvnjak, predsednik Skupštine Udruženja "Ukusi tradicije" iz Subotice.

Prezentacija standarda u proizvodnji domaće hrane održana je u sklopu programa pete anifestacije  "Dana pijaca Srbije" i šestog Sajma "Ukusi tradicije", koji su od 10. do 12. juna održani u Pančevu. Već tri godine Poslovno udruženje "Pijace Srbije" i udruženje "Ukusi tradicije" uspešno sarađuju, te zajednički organizuju ove manifestacije, a u planu je da se obim zajedničkih aktivnosti širi i na organizovan plasman domaće hrane na pijacama u Srbiji.

- Osnovna ideja o izradi standarda je nastala kao sastavni deo aktivnosti koje proističu iz ciljeva Udruženja „Ukusi tradicije, među kojima je i uspostavljanje standarda proizvodnje i plasmana domaće hrane - rekao je Savo Duvnjak, na prezentaciji u Pančevu. - S obzirom na usitnjenost i slabu međusobnu poveznaost proizvođača domaće hrane, standard je urađen sa ciljem  da postavi jasne kriterijume i uslove proizvodnje, odnosno da naglasi specifičnost njihovih proizvoda u odnosu na konvencionalne i obezbedi im prepoznatljivost na tržištu. Standard je urađen nakon četiri godine iskustva osnivača Udruženja „Ukusi tradicije" u organizaciji manifestacija i promocija domaće hrane, rada sa više desetina proizvođača, niza edukativnih skupova i mini istraživanja sprovedenih tokom prezentacija i drugih specijalnih događaja.

Standard uvažava i poštuje specifične uslove za proizvodnju na malim porodičnim gazdinstvima i u zanatskim ili industrijskim malim preradnim pogonima, kao i nivo razvoja poljoprivrede u Srbiji.

Vodeći partner u realizaciji ove projektne ideje je preduzeće „Organic Control System" (OCS) iz Subotice, koje se bavi sertifikacijom organske proizvodnje, a ima iskustva i u upotrbi sertifikata i oznaka vezanih za prehrambene proizvode sa posebnim karakteristikama geografskog porekla.  OCS će u kontinuitetu raditi na kontroli i sertifikaciji proizvođača domaće hrane koji su članovi Udruženja „Ukusi tradicije", a sertifikati će se dodeljivati u skladu sa dinamikom usaglašavanja članova sa zahtevima standarda.

Povratak...