Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Sastanak Radne grupe za zakonodavstvo

Subotica, 12.04.2017

Radna grupa za zakonodavstvo Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" održala je 12. aprila sastanak u Akcionarskom društvu „Tržnica" u Subotici.

Razgovaralo se o predlogu Pravilnika o serifikaciji proizvođača i proizvoda koji se prodaju na pijacama i upotrebi žiga "Garantovano domaće - Pijace Srbije", a jedna od tema sastanka je bio i Pravilnik o tehničko-tehnološkoj, organizacionoj i kadrovskoj opremljenosti pravnih lica za obavljanje pijačne delatnosti, kao podzakonskog akta Zakona o komunalnim delatnostima.    

Povratak...