Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Vanredna sednica Skupštine Udruženja pijaca Srbije

Beograd, 16.06.2017

Na XVIII, vanrednoj sednici Skupštine, koja je 16. juna održana u Beogradu, članovi Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" su razmatrali predlog radne verzije Uredbe o sadržini, načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti, koju je pripremilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

Svi prisutni članovi Skupštine su prihvatili Predlog uslova za obavljanje komunalne delatnosti upravljanje pijacama, koji je pripremilo Javno komunalno preduzeće "Gradske pijace" iz Beograda, te je nakon rasprave zaključeno da ovaj dokument bude osnov za predlog izmena i dopuna radne verzije Uredbe o sadržini, načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti.

U drugom delu sastanka, Skupština je podržala predlog projekta "GARANTOVANO DOMAĆE - PIJACE SRBIJE", te su se tako stekli uslovi za nastavak rada na opretivnoj realizaciji ove ideje. Pre izlgalasavanja ove odluke prisutni članovi Skupštine su upoznati sa rezulatima istraživanja koje je sprovedeno u maju tekuće godine u sedam pijačnih uprava iz šest gradova, po kojima je više od polovine anketiranih proizvođača zainteresovano za projekat, a više od tri četvrtine ispitanika sertifikovanje i označavanje domaćih proizvođača smatra korisnim, kako za vlastito poslovanje tako i za budućnost pijaca.
Povratak...