Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Zakonodavstvo i međunarodna saradnja

Niš, 01.06.2018

Članovi Upravnog odbora Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" su na sastanku u Nišu, koji je održan 31. maja tekuće godine, razgovarali o  temama vezanim za zakonodavstvo i međunarodnu saradnju. Raspravljalo se o Uredbi o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti, odnosno organizaciji III međunarodnog skupa o pijačnoj delatnosti u regionu, kojem će početkom oktobra ove godine domaćin biti Grupacija za pijačnu delatnost pri Udruženju za komunalne deletnosti Privredne komore Makedonije.

Na tematskoj raspravi koja je održana 1. juna, Daniela Mihailovska, sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Makedonije, predstavila je članovima Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" Zakon o trgovini na zelenim pijacama, koji će se u Makedoniji primenjivati od 1. januara 2019. godine.

Povratak...