Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

PISMO MINISTARSTVU FINANSIJA

Beograd, 13.04.2005

PISMO MINISTARSTVU FINANSIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
Nemanjina 22-26
Beograd 11000

Predmet: Predlog za oporezivanje pijačne delatnosti po posebnoj stopi PDV

Obraćamo Vam se sa molbom da razmotri predlog da se usluge u pijačnoj delatnosti oporezuju po posebnoj stopi PDV-a od 8%.

Predlog Vam dostavljamo u ime svih većih pijačnih uprava u Srbiji, koje su organizovane u Poslovnom udruženju "Udruženje pijaca Srbije".

Naime, do 1. januara ove godine, odnosno stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatu vrednost, pijačna delatnost je kao komunalna - u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na promet ("Sl. Glasnik RS" br. 73/2001), - bila oslobođena obaveze plaćanja poreza na usluge.

Pijačnom delatnošću se u Srbiji bave javna komunalna preduzeća, kojima su osnivači gradovi, odnosno opštine. Osnivači su u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima, pijačnu delatnost proglasili komunalnom, te održavanje i uređenje pijaca, odnosno naplatu pijačnih usluga, poverili javnim komunalnim preduzećima koja ovu delatnost obavljaju kao osnovnu ili komunalnim preduzećima kojima je ovo samo jedna od komunalnih delatnosti.

Shodno tome, gradovi odnosno opštine preko svojih nadležnih organa donose odluke vezane za funkcionisanje i razvoj pijačne delatnosti i utvrđuju cene pijačnih usluga.

Dakle, aktuelni status pijačne delatnosti u Srbiji je bez bitnih razlika u odnosu na druge komunalne delatnosti. Razlike koje postoje ogledaju se prvenstveno u činjenici da se javna komunalna preduzeća koja se bave pijačnom delatnošću u celini samofinansiraju, odnosno da iz vlastitih prihoda investiraju u razvoj infrastrukture ove delatnosti.

Javna komunalna preduzeća koja se bave pijačnom delatnošđu formiraju cene svojih usluga u skladu sa aktuelnim društvenim i socijalnim okruženjem. U prilog tome govori podatak da većina pijačnih uprava u Srbiji nije menjala cene usluga u proseku oko dve godine.

Molimo Va da prilikom razmatranja našeg predloga imate u vidu i sledeće činjenice:

- Pijačna delatnost je komunalna delatnost od velikog značaja za uredno snabdevanje građana životnim namirnicama, pre svega voćem i povrćem.

- Oporezivanje pijačne delatnosti po stopi od 18% PDV-a utiče na životni standard najšire populacije građana Srbije koji se snabdevaju životnim namirnicama na pijaci.

- Nema gotovo nikakve razlike između komunalne delatnosti koje su navedene u čl. 12. Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 8% i pijačne delatnosti.

- Kao alternativni kanali distribucije poljoprivrednih proizvoda, pijace značajno utiču na podsticanje preduzetništva u poljoprivredi jer omogućuju malim proizvođačima da na jednostavan i lak način stignu do kupca.

- Povećana stopa PDV-a je pogodila najveći broj individualnih poljoprivrednih proizvođača koji prodaju na pijacama, a koji nikada do sada nisu bili obveznici ove vrste poreza.

- U socijalnom smislu, pijace su jedan od značajnih faktora jer amortizuju dobar deo problema vezanih za nezaposlenost i omogućuju velikom broju ljudi koji su bez posla da zarade sredstva potrebna za egzistencijalni minimum svojih porodica.

Nije nam jasno šta vas je opredelilo da ovu delatnost koja je proglašena omunalnom i tako tretirana u Zakonu, izdvojite iz te grupacije kojoj pripada i odredite drugačiju stopu PDV-a.

Mi jesmo komunalci, te vas stoga molimo za direktan kontakt (predložite termin razgovora), sa delegacijom predstavnika Poslovnog udruženja "Udruženje pijaca Srbije" koju čine direktori javnih komunalnih preduzeća Srbije.

S poštovanjem,

Beograd, 20. 04.2005.Kontakt:

Gordana Matijašević, direktor JKP "Gradske pijace" Beograd i
predsednik UO Poslovnog udruženja "Udruženje pijaca Srbije"
tel. 011 2422-566, 422-991

Savo Duvnjak, PR menadžer, Subotica, Nikole Kujundžića 8
Tel. 024 559.092 ili 559-089

Povratak...