Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Radna grupa za zakonodavstvo

Beograd, 22.02.2019

Na sastanku Radne grupe za zakonodavstvo, koja je 22. februara 2019. godine održana u Beogradu, usvojen je predlog minimalnih uslova za otpočinjanje pijačne delatnosti, kao sastavnog dela Uredbe o minimalnim uslovima za otpočinjanje komunalnih delatnosti.     

Povratak...