Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Pripreme za izradu Nacrta zakona o pijacama

Beograd, 07.06.2019

Na drugom sastanku u tekućoj godini, članovi Radne grupa za zakonodavstvo su u Beogradu razgovarali o minimalnim uslovima koje moraju da ispune vršioci komunalih delatnosti za upravljanje pijacama u skladu sa Uredbom o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti, odnosno o izradi Nacrta zakona o pijacama.

Zaključeno je da se u cilju pripreme što kvalitetnijeg predloga Nacrta zakona o pijacama, prikupe i analiziraju pravni akti članova Poslovnog udruženja „Pijace Srbije", odnosno odluke o pijacama lokalnih samouprava u kojima posluju.

Povratak...