Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

USVOJENE IZMENE STATUTA

Novi Sad - Iriški venac, 25.05.2005

USVOJENE IZMENE STATUTA
Skupština Poslovnog udruženja „Udruženje pijaca Srbije“ usvojila je aneks Ugovora o osnivanju i novi tekst Statuta. Oba dokumenta su izmenjena u delu koji se odnosi na zastupanje i predstavljanje Udruženja, odnosno funkciju generalnog sekeretara.

Na istoj sednici usvojen je i predlog nove kategorizacije članarine, odnosno izbor tema za tematske rasprave. U toku 2005. godine članovi UPS-a će na dve tematske rasprave razgovarati o statusu pijačne delatnosti u Srbiji, privatizaciji javnih komunalnih preduzeća, odnosu pijačnih uprava i lokalnih samouprava i organski vrednijoj hrani na pijacama.

Članovi Skupštine UPS-a

Radni deo IV sednice Skupštine UPS-a

U pauzi ...

Povratak...