Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Prevencija i sprečavanje širenja zaraze korona virusom na pijacama

Beograd, 17.03.2020

Poslovno udruženje „Pijace Srbije" je u stalnom kontaktu sa preduzećima koja se bave komunalnom delatnošću upravljanja pijacama u Srbiji sa ciljem da prikupljanjem i razmenom informacija da doprinos prevenciji i zaustavljanju širenja zaraze korona virusom. Članovi Poslovnog udruženja „Pjace Srbije" su pridržavaju mera, naredbi i preporuka nadležnih državnih i organa loklanih samouprava kao što su:

  • obezbediti mesta za pranje i dezinfekciju ruku na pijacama
  • sve radne površine na pijacama (tezge, rashladne vitrne is l.) treba pojačano čisititi
  • organizovati dezinfekciju prostora na kojima je najveća frekvencija kupaca na pijacama, što posebno važi za zatvorene ili poluzatvorene prodajne objekte
  • pooštriti mere uklanjanja komunalnog otpada sa pijaca
  • svi radnici preduzeća koja se komunalnom delatnošću upravljanja pijacama, koji imaju kontakt sa korisnicima usluga, moraju nositi zaštitne maske i zaštitne rukavice za jednokrtanu upotrebu
  • prodavci na pijacama moraju nositi zaštine rukavice za jednokratnu upotrebu, a u zatvorenom delu pijace i maske i rukavice za jednokratnu upotrebu
  • organizovati rad pijaca tako da se obeleže jedan ulaz i ijedan izlaz iz pijace i da kretanje građana bude u jednom pravcu
  • organizovati službe, uključujući i redarske, koje će organizovati i pojačano kontrolisati primenu ovih mera
  • organizovati kol centre sa dežurnim telefonskim brojevima, kako bi korisnici usluga mogli uvek dobiti potrebne informacije, odnosno kako bi se direktni kontakti sveli na mininalnu meru.

Jedna od preporuka je i da se obezbedi da prodajni prostori (tezge) na pijacama budu udaljeni najmanje jedan metar jedan od drugoga.

Kada je reč o radu pijačnih prostora zatvorenog tipa preporučuje se da se na ovakvim objektima obezbedi redovno provetravanje, odnosno da prozori budu stalno otvoreni (sem u slučaju vremenskih nepogoda).

U skladu sa merama Vlade Republike Srbije korisnike usluga i kupci stariji od 65 godina, ako se zateknu na pijacama, upozoravaju se da napuste prostore pijaca kako ne bi ugrozli svoje i tuđe zdravlje.

Povratak...